โปรดทราบ!
EDGE ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่อยากจะเพิ่มความสามารถของสมอง คุณจะรู้สึกได้ถึงการกระตุ้นพลังงานและความทรงจำที่สุดเหลือเชื่อรวมถึงความสามารถในการมีสมาธิกับสิ่งที่คุณทำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รับประทานผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำ!
ใช้ได้ถึงแค่: ปี: 1,980 รูเบิล 990 รูเบิล
ใส่ชื่อของคุณ
ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ปัญหา

คนส่วนใหญ่เริ่มสูญเสียความสามารถในการรับรู้และการทำงานของสมองไม่ใช่แค่ในผู้ที่อายุมากขึ้นแต่คนที่ยังหนุ่มสาวก็สามารถสูญเสียความสามารถในการรับรู้ได้เช่นกัน


ต่อไปนี้คืออาการต่างๆ ที่บอกว่าคุณกำลังมีการรับรู้ที่ลดน้อยลง:

 • สูญเสียความทรงจำในระยะสั้น
 • คุณมักจะลืมกุญแจ กระเป๋าเงิน ฯลฯ อยู่บ่อยครั้ง
 • เป็นเรื่องยากสำหรับคุณในการมีสมาธิกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 • คุณมักจะไม่มีสมาธิ
 • คุณมีระดับแรงจูงใจต่ำ
 • คุณรู้สึกว่าขาดพลังงาน
 • เป็นเรื่องยากสำหรับคุณในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคิด

ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับสมองของเรา

สมองของเราจะเริ่มสูญเสียความจำหลังจากอายุ 30
อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันสามารถทำให้สมองของเราเสื่อมลงได้
หากคุณไม่ได้ควบคุมอาหารสำหรับสมองอย่างเคร่งครัดหรือรับประทานผลิตภัณฑ์กระตุ้นสมองอย่าง EDGE สมองของคุณจะเริ่มสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานจนนำไปสู่การสูญเสียความจำและการมีสมาธิภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อคุณอายุมากขึ้น
การฟื้นคืนเซลล์ประสาทและปลายประสาทด้วยนิวโรเพปไทด์ซึ่งมีอยู่ใน EDGE เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการกระตุ้นระดับพลังงานในแต่ละวันของคุณ
สั่งซื้อ สั่งซื้อ

วิธีแก้ไข

นิวโรเพปไทด์ NGF ที่มีอยู่ใน EDGE ได้รับการออกแบบมาให้ช่วยเหลือและปรับปรุงการทำงานต่างๆ ของสมองของคุณนี่จึงเป็เพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถจัดการกับโรคต่างๆ อย่างโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ออทิสทิกและโรคปลอกประสาทอักเสบ คุณจะรู้สึกได้ถึงพลังของสมองในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดเล็กๆ นี้

NGF จำเป็นสำหรับการอยู่รอดและการพัฒนาเซลล์ประสาทด้านการรับรู้และความรู้สึกต่างๆ หากไม่มี NGF เซลล์ประสาทต่างๆ อาจตายลงได้ สารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองจะทำให้แกนประสาทหรือแอกซอนเติบโต การศึกษาต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวมีผลต่อการแตกตัวและการขยาย NGF จะเชื่อมโยงหน่วยรับความรู้สึกอย่างน้อยสองประเภทเข้าไว้ด้วยกันคือ LNGFR และ TrkA ซึ่งหน่วยรับความรู้สึกดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโรคความเสื่อมของระบบประสาท ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้น นิวโรเพปไทด์นี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมอง
ผลิตภัณฑ์ EDGE ระดับสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นพลังงานสำหรับคุณ เมื่อคุณรับประทานผลิตภัณฑ์นี้คุณจะรู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิไปตลอดวัน
การศึกษาต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่า EDGE สามารถฟื้นคืนการทำงานของสมอง ส่งผลโดยตรงกับการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ ระบบต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังช่วยในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ การฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูกรวมถึงการช่วยให้ระบบต่อมไร้ท่อกลับมาทำงานเป็นปกติ
ในแต่ละวัน ร่างกายของเราจะมีอายุมากขึ้นในขณะที่เซลล์สมองบางเซลล์ของเราจะตายลง เมื่อเราอายุมากขึ้น เราจะเริ่มรู้สึกได้ถึงผลที่ตามมาต่างๆ จนเป็นเรื่องยากสำหรับเราในการมีสมาธิหรือรู้สึกมีแรงจูงใจในเรื่องต่างๆ คุณเคยสังเกตไหมว่าคุณมักจะทำกุญแจหรือกระเป๋าเงินหายบ่อยขึ้น คุณมักจะลืมทำอะไรที่บ้านอย่างเอาขยะไปทิ้งหรือล้างจาน? สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราอายุมากขึ้นในขณะที่สุขภาพจิตของเราเสื่อมถอยลงเนื่องจากการทำงานที่หนักมากของสมองในแต่ละวัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องการ EDGE ผลิตภัณฑ์หายากซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือสมองของคุณทั้งในการคงไว้และการสร้างการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทใหม่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงการเติบโตของการรับรู้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการมีสมาธิ พลังงาน ความจำทั้งในระยะสั้นลุระยะยาว ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ฯลฯ

EDGE เสริมสร้างความชัดเจนทางจิต เพิ่มความเร็วในการฟื้นคืนความจำและช่วยในการมีสมาธิ

สั่งซื้อ สั่งซื้อ

NGF คืออะไร?

สารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมอง (NGF) เป็นโปรตีนคัดหลั่งขนาดเล็กที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเซลล์ประสาทหรือนิวรอน รวมถึงกระตุ้นการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ประสาท สารดังกล่าวอยู่ในตระกูลเดียวกันกับนิวโรโทรฟินและถือว่าเป็นสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมอง สารอื่นๆ ในตระกูลเดียวกันได้แก่ปัจจัยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเซลล์สมอง นิวโรโทรฟิน-3 และนิวโรโทรฟิน 4/5

รีตา เลวี-มอนตัลชีนี (Rita Levi-Montalcini) ได้ค้นพบ NGF ในช่วงทศวรรษ 1950 อย่างไรก็ตาม การค้นพบดังกล่าวและการค้นพบนิวโรเพปไทด์อื่นๆ ยังใม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากเท่าใดจนกระทั่ง Rita Levi-Montalcini ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ในปี 1986
สารสำคัญใน NGF ในรูปแบบบริสุทธิ์สามารถพบได้ในเห็ดที่มีชื่อเรียกว่าเห็ดยามาบูชิตาเกะหรือเห็ดหัวลิง (Lion's Mane) ซึ่งเป็นนิวโรเพปไทด์ประเภทหนึ่ง
ในแถบยุโรป นิวโรเพปไทด์ประเภทนี้ได้รับการนำมาใช้งานในการรักษาโรคต่างๆ อย่างโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ออทิสทิกและโรคปลอกประสาทอักเสบมานานหลายปีแล้ว
การค้นพบสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองและกลไกการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในการค้นพบพื้นฐานในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
สั่งซื้อ สั่งซื้อ

วิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์ให้ได้ผล?

ขั้นตอนที่ 1

ปลอดภัย 100%

รับประทานแคปซูลทุกเช้ากับน้ำร้อนวันละ 1 เม็ด EDGE เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ปลอดภัย 100%
ขั้นตอนที่ 2

เสริมสร้างความแข็งแรงของสมอง

ประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังรับประทาน นิวโรเพปไทด์จะเริ่มทำงาน ฟื้นคืนการเชื่อมโยงของระบบประสาทแบบทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3

ผลลัพธ์

 • เสริมสร้างความจำ
 • สุขภาพและหลอดเลือดหัวใจดี
 • ความดัน 120/80
 • IQ สูงขึ้น
 • สร้างความสมดุลให้แก่ระบบต่อมไร้ท่อ
 • ป้องกันโรคได้มากกว่า
  34 ประเภท

สั่งซื้อ สั่งซื้อ
สั่งซื้อ